Vicky
121 900
: 5326120UF0J1000
: 100%

:

, , YSL.

: 20.5  x 17.0 x  8.0 CM