12 898
: FSW2010201OW
: 74%, 20%, 6%.

:

- . , -.

V- , . . , , , .